دوشنبه 31 تیر 1403
   قهرمانی برزیل با طعم رقص سامبا

قهرمانی برزیل با طعم رقص سامبا

  شهرت نام برزیل به دلیل وسعتش نیست بلکه به خاطر سبکی از فوتبال است که در مستطیل سبز ارائه می دهد. با اینکه فوتبال در انگلستان کشف شد، اما این برزیل بود که مهد فوتبال جهان لقب گرفت.

 

حسین شهرکی
چهارشنبه 19 تیر 1398
1