شنبه 27 بهمن 1397

سفر به قلمروی ورزش بانوان

معصومه همایون | چهارشنبه 24 مرداد 1397

 بدون اینکه هزینه ای پرداخت کنید و سختی رفت و آمد به باشگاه رو تحمل کنید، راحت در منزل و اطاقتون به ورزش کردن بپردازید و یه جورایی با یک تیر هزار نشون بزنید .

پرسه در دنیای توپ گرد با «ورزش سه »

مهدی خادمی | پنج شنبه 18 مرداد 1397

 مردم بیشتر برای افزایش شادکامی و رهایی از استرس روزمره دنبال کردن ورزش رو به عنوان یک فعالیت مفرح انتخاب میکنن.

1