1397/03/03

نصب آگهی بر روی این دیوار مجاز است

 

نصب آگهی بر روی این دیوار مجاز است

 

با وجود اینکه تبلیغات از دیرباز در تمامی بخش های زندگی بشر اثرگذار بوده، اما امروزه حضور پر رنگ اینترنت در زندگی افراد درهای تازه ای رو در زمینه درج آگهی و تبلیغات گشوده. تبلیغات مبتنی بر اینترنت مزایای قابل ملاحظه ای از جمله در دسترس بودن رو داره.

1