شنبه 27 بهمن 1397

گنجور، صدای رسای ادبیات

مهدی خادمی | سه شنبه 30 مرداد 1397

     
   ادبیات پیوندی ناگسستنی با زندگی آدم ها داره. میشه گفت که ادبیات از رگ گردن هم به ما نزدیک تره.  

نگوییم فارسی، بگوییم پارسی

مهدی خادمی | شنبه 02 تیر 1397

آدم ها به یاری زبان میتونن با همدیگه  ارتباط برقرار کنند و در دل افراد دیگه راه پیدا کنند. به یه بیان دیگه، ابراز خواسته ها و اندیشه های افراد تنها و تنها با یاری جستن از زبان میسر میشه.

1